Engels als internationale taal

English to Dutch translation

In de huidige wereld is Engels toch wel de taal die het meeste gebruikt wordt. Veel informatie die wordt uitgewisseld is in het Engels geschreven. Het gebruik van het Engels maakt teksten internationaal voor een zeer groot publiek toegankelijk. Dat is erg belangrijk voor bedrijven die ook in het buitenland aan de weg willen timmeren. Iedereen heeft wel in een zekere mate kennis van het Engels. Mocht je toch enige hulp nodig hebben dan zijn er hulpmiddelen voorhanden zoals bijvoorbeeld vertaalmachines op internet. Toch zijn er situaties waarin het vertalen via een vertaalmachine niet volstaat. Dan schakel je de hulp in van een professionele vertaler.

English to Dutch translation

English to Dutch translation

Oftewel, vertaling van het Engels naar het Nederlands. In Nederland is dat de meest voorkomende vertaling. Wil je dat je teksten perfect vertaald worden, dan kan je de hulp inroepen van een goed vertaalbureau. Wanneer je een vertaalbureau inhuurt maak je afspraken over de deadline waarop de opdracht klaar moet zijn en tegen welk tarief er vertaald gaat worden. Vraag een offerte aan zodat je weet wat het totale kostenplaatje zal zijn. Dit zal afhangen van de moeilijkheid van de tekst, de grootte van de opdracht en hoe snel de vertaling klaar moet zijn. Geef jouw wensen weer omtrent de lay-out van de tekst zodat de vertaler daar rekening mee kan houden.

Texto voor jouw teksten

Texto is één van de vertaalbureaus die zich hebben gespecialiseerd in het vertalen van Engelse teksten naar het Nederlands. Dit vertaalbureau bestaat uit een drietal ervaren vertalers die ieder hun eigen specialisme hebben, namelijk technische vertalingen, wetenschappelijke vertalingen en algemeen vertaalwerk. Elk van deze drie vakgebieden heeft namelijk zijn eigen woordgebruik en taalgebruik. Technische vertalingen kom je onder andere tegen in handleidingen, productspecificaties, veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen. Wetenschappelijke vertalingen bestaan uit het vertalen van onder andere wetenschappelijke publicaties, protocollen, scripties en milieurapporten. Het algemene vertaalwerk bestaat uit het omzetten van bijvoorbeeld Engelstalige webteksten, informatiebrochures en interviews naar correcte Nederlandste teksten.

Professionele vertaler versus vertaalmachine

Wanneer een professionele vertaler met een tekst aan de slag gaat wordt er een goede menselijke vertaling gemaakt waarbij er niet alleen gelet wordt op het vertalen van de woorden. Er wordt eveneens op gelet dat er een correcte zinsbouw wordt gebruikt en wordt er rekening gehouden met de gevoelens en nuances van een tekst. Dat maakt de tekst van een professionele vertaler veel leesbaarder dan die van een vertaalmachine. Er is een groot verschil met de teksten die door een vertaalmachine worden geproduceerd. Een vertaalmachine let vooral op de letterlijke vertaling van woorden waardoor je een geautomatiseerde vertaling in een soort machinetaal krijgt. Een vertaler zal bovendien rekening houden met de kleine verschillen in het gebruik van de Engelse taal. In meerdere landen is Engels de voertaal, zoals in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Australië en Canada. Er bestaan kleine nuanceverschillen in het taalgebruik van deze landen. Een vertaalmachine zal hier geen onderscheid tussen maken. Deze kleine verschillen kunnen uiteindelijk een groot verschil maken in wat er nu precies bedoeld wordt. Een professionele vertaler houdt hier natuurlijk wel rekening mee en geeft de vertaling de oorspronkelijke lading mee. Een vertaalmachine zal hier echter niet op letten.